Lasten ja nuorten liikunta tutkimus

Liikuntatieteellinen Seura ry, Helsinki 2014. Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytyminen Suomessa. VALTION LIIKUNTANEUVOSTON JULKAISUJA 2015:2.

Laaja tutkimus lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä. Suomalaisten 9–15-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymisestä sekä . Lasten ja nuorten liikunta: Suomen tilannekatsaus 20ja. Lasten ja nuorten liikuntatutkimus Suomessa- tutkimuskatsaus 2000–2012.

Suositeltu viittausmuoto: Lasten ja nuorten liikunta. Liikuntasuosituksen mukaan lasten ja nuorten tulisi liikkua monipuolisesti vähintään 1–tuntia päivässä. Tutkimusten mukaan yli puolet lapsista ja nuorista ei . Liikunnan hyvät vaikutukset jäävät monilla saavuttamatta. Lasten ja nuorten vapaa-ajan liikunnan riittävyys.

Aineisto: Nuorten terveystapatutkimus (TaY) . Lasten ja nuorten liikuntatottumuksia kartoitettiin kyselemällä viimeksi vuosina 2005-2006. Kansallisen liikuntatutkimuksen tulosten mukaan 3-18-vuotiaista 91 . Lasten liikunta ja ravitsemus –tutkimus on vuonna 20alkanut pitkäkestoinen. Lasten ja nuorten liikunnalla on tutkimusten mukaan monia edullisia vaikutuksia. Tuloskortti 20on koottu yhteistyössä viiden tutkimus- ta tekevän laitoksen . Liikuntatutkimus 2009–20– Lapset ja nuoret. Tutkimus on Nuori Suomi ry:n, Suomen Liikunnan ja Urheilun (SLU), Suomen Kuntoliikuntaliitto . Media hanskassa – Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus mediasta ja liikunnasta -tutkimuksen tekijöiden mukaan raportoitua liikunnan . LIKESin tutkimukselle luonteenomaista on monitieteinen tutkimusote ja tutkimuskysymysten.

Tutkimuksen painopiste on lasten ja nuorten liikunnassa. Tuloskortti 20on tutkimustietoon perustuva yhteenveto suomalaisten lasten ja nuorten liikunnasta ja sen edistämisestä eri yhteyksissä. Tutkimuksessa analysoidaan liikunnallisesti passiivisten lasten ja nuorten liikuntakokemuksia ja elämänkulkua sekä heidän liikuntasuhteensa muutosta ja . Viime aikoina julkaistujen lasten ja nuorten liikkumista käsittelevien tutkimusten viesti on sama: vain murto-osa päiväkoti-, alakoulu- ja etenkin . Tietoarkistoon on arkistoitu useita aineistosarjoja ja yksittäisiä aineistoja, jotka sopivat teemaltaan liikunnan ja urheilun tutkimukseen.

FSD28Nuorten vapaa-aika 201 kvanti, B, 2013‑09‑09. Lasten ja nuorten liikunta ja liikkuminen on vähentynyt vuosikymmenen aikana. Katsaus tarjoaa kokonaiskuvan suomalaisesta, alle 18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikuntaa koskevasta tutkimustiedosta (3tutkimusta), tutkimustilanteesta ja . Uutta tutkimustietoa lasten ja nuorten liikunnasta (1016). Lasten ja nuorten fyysinen aktiivisuus on kokonaisuus, joka koostuu päivän aikana monesta eri . Lasten ja nuorten liikuntakäyttäytymistä selvittäneeseen tutkimukseen vastanneista nuorista yli puolet ilmoitti loukkaantuneensa liikunnan . Uusimman tutkimustiedon mukaan liikunta edistää myös lasten tiedollista. Kouluikäisten lasten ja nuorten fyysistä aktiivisuutta on mitattu . Slovenia, Tanska ja Hollanti kipusivat kärkeen lasten ja nuorten.

Kansainväliset tutkimusryhmät ennakoivat, että nykypäivän lapset elävät . Lasten ja nuorten liikuntavammat näyttävät olevan kasvussa. Liikuntakäyttäytymistä selvittäneeseen tutkimukseen vastanneista nuorista yli . Tämä hankeraportti on osa Nuori Suomi ry:n Liikunnasta syrjäytyneiden lasten ja nuorten fyysi- nen aktivointi-hanketta. Tutkimuksessa perehdyttiin 6–18-vuotiaiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen kustannusten kehitykseen eri liikuntalajissa. Urheiluseurassa harrastaminen iän mukaan. Lähde: kansallinen liikuntatutkimus 2009-2010.

Jani Merikivi Sami Myllyniemi Mikko Salasuo (toim.) Media hanskassa. Lasten ja nuorten vapaa-aikatutkimus 20mediasta ja liikunnasta .