Mentorointi työyhteisössä

Mentorointi kehittymisen ja kehittämisen keinona on vanha menetelmä ja sitä on käytetty tietoisesti tai tiedostamatta aina, kun ihmiset ovat toimineet ja oppineet . Mentorointi osana osaamisen kehit- tämistä. Mentorointi on käytännönläheinen toimintatapa, jolla voidaan vahvistaa työyhteisön osaamisen kehittämistä.

Mentoroinnin avulla välittyvät myös työyhteisön kokemukset ja. Mentorointi on vanha menetelmä, jossa osaava ja arvostettu työntekijä jakaa kokemustaan. Työyhteisössä on useita perehdytettäviä samanaikaisesti.

Ammatillisesta mentoroinnista ja mentorointiohjelmista.

Mentorina terveysalan työyhteisössä, 2014 . Mentorointikäytännöt ovat yleistyneet työyhteisöissä. Parhaimmillaan mentorointi on monivaiheinen . Mietitkö, miten kehittää omaa ammatillista osaamistasi? Osta kirja Mentorointi työyhteisössä Tuulikki Juusela (ISBN 9789518104097) osoitteesta Adlibris. Perinteisesti mentorointi on määritelty vanhem-.

Nykyään mentorointia käytetään terveysalan työ- yhteisöissä. Mentorointi on tavoitteellinen vuorovaikutussuhde, jossa mentor tukee, ohjaa ja jakaa. Mentorointiohjelman avulla työyhteisö voi mahdollistaa ja tehostaa . Mentoroinnista voi saada tukea erilaisiin elämäntilanteisiin. Hänen asiakkaitaan voivat olla yksityiset ihmiset tai työyhteisöt.

Ihminen tavattavissa –mentorverkosto tarjoaa mahdollisuuden valtakunnallisesti toimivaan työnohjaukseen yrityksille ja yhteisöille, joilla on toimintaa . Mentorointi on parhaimmillaan monivaiheinen, syvällinen kehitysprosessi sekä mentorille että aktorille eli mentoroitavalle. Mentorointi on tuki- ja palvelumuoto erityisesti esimiehille mutta osaksi myös. Mentorointi työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoprosessissa. Mentoroinnin tavoitteita voivat olla esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan . Mentoroinnilla tukea varhaiskasvatuksen uskontokasvatukseen.

Mentori ei ole ”muutosagenttina” työyhteisössä vaan kuulemassa niitä tarinoita joista koostuu . Ajankohtaista: Opintojaksossa tutustutaan mentoroinnin käsitteeseen, mentoroinnin. Työyhteisön muutoksen psykologia (HJOP255) ja Mentorointi henkilöstön . Suunnitelmallisesti toteutettu mentorointi-ohjelma vahvistaa juuri työssä oppimista. Mentorointiin osallistuneet työyhteisöt ovat todenneet omaehtoisen . Huomautukset: Ensimmäinen painos nimellä: Ajetaanko tandemilla?

Konsensushakuisuus on usein tällaisessa työyhteisössä voimakasta. Vertaisarvioinnit ja mentorointi ovat hyviä esimerkkejä siitä, miten . On tärkeää, että hyvät käytännöt siirtyvät työyhteisössä henkilöltä toiselle. Työnohjaus on pitkäjänteinen oppimisprosessi, jonka tavoitteena on ohjattavan ammatillinen ja persoonallinen kasvu. Vuorovaikutus työyhteisössä ja erilaisuuden hyödyntäminen.

Metorointi on vanha kehittamisen menetelma, jota on kaytetty, kun ihmiset oppivat yhdessa. Tiedot, taidot ja asenteet ovat siirtyneet sosiaalisen . Osastonhoitaja Arja Sihvosen mukaan mentorointi-toimintaa kehiteltiin vuosinen 20– 20aikana ja se on nyt jo vakiintunut osaksi uuden . Arkea ja ajatuksia Oikeuslaitos muutoksessa Mentorin jäljillä. Kolme tuhatta vuotta myöhemmin työyhteisöissä työnantaja pyytää mentoria . Mentorointi on edistänyt työntekijöiden reflektoivaa työtoimintaa, jota . Mentoroinnin mukana siirtyy osaamisen lisäksi myös kokemusta ja näkemystä. Siihen sisältyy useimmiten tapaamista mentorin ja uuden työntekijän (aktorin) välillä.

Mentori on eri työyhteisöstä kuin aktori.