Motivaatio ja oppiminen

Motivaatio on noussut oppimisesta puhuttaessa keskeiseksi teemaksi paitsi oppimistutkijoiden, myös koulutuksen eri . O POHDITTAVAKSI Mitkä sosiaalisen median ominaisuudet haastavat opiskelijoiden motivaation? Oppiminen on sitä, että omaksuu uusia asioita, uusia taitoja, uusia . Ilmiön taustalla nähdään erilaisia motivaatioon ja oppimisprosesseihin liittyviä tekijöitä, jotka voivat ilmetä jo varhain vähäisenä kiinnostuksena oppimisen . Olen aiemmin kirjoittanut ihmisten motivaation olennaisesta merkityksestä organisaatioiden toiminnassa. Oli sitten kyse alakoulun oppilaista tai . Siirry kohtaan Oppiminen on muuttumista – Oppimisen myötä tiedot, käsitykset, taidot, asenteet tai käyttäytyminen muuttuvat.

Siirry kohtaan Oppimisessa tarvitaan myönteisiä asenteita – Opintojen sisällöstä ja tavoitteista riippumatta oppimisen kannalta tärkeätä on se, kuinka . Motivaatio oppimiseen ja opiskelijan motivointi. Motivaatiolla tarkoitetaan voimaa, joka ohjaa, suuntaa ja ylläpitää yksilön toimintaa. Motivaatio suuntaa, ylläpitää tai estää tiettyä käyttäytymistä. Motivaatiolla tarkoitetaan yksilöiden mielenkiintoa tiettyihin toimintoihin ja . Motivaatio on tilanteen ja yksilön vuorovaikutusta, johon vaikuttavat lukuisat tekijät. Silloin kun ihminen on sisäisesti motivoitunut, hänellä on halu oppia uutta, . Nimeke: Tiedenäyttely, motivaatio ja oppiminen.

Nimeke: Motivaation merkitys oppimisessa. Miten motivaatio ja kiinnostus sekä hyvinvointi linkittyvät toisiinsa? Anna Tapola kertovat, kuinka nämä asiat näkyvät oppimisessa.

Opiskelijan motivaation ja oppimisen edistäminen ammatillisessa koulutuksessa täydennyskoulutushanke toteutetaan vuosina 2014–2015. Työn teoriataustassa perehdyttiin motivaatioon ja sen ylläpitämiseen oppimistilanteissa sekä ryhmänohjaajan merkitykseen oppimisen motivaattorina. Ulkoiseen motivaatioon vaikuttavat ulkopuolelta saatavat palkinnot. Sisäiseen motivaatioon taas vaikuttavat opiskelijan halu oppia ja sisäistää opittava asia . Aito motivaatio on sisäsyntyistä, ei ulkoisen voiman sanelemaa.

Pedagogiikassa ja yritysjohtamisessa korostetaan yhä enemmän motivointia. Ensimmäinen kosketukseni motivaation yhteydestä oppimiseen on viimeiseltä yliopistovuodeltani, kun suoritin opettajan pedagogisia opintoja . Koulunkäyntiin tarvitaan motivaatiota, joka tarkoittaa halua tehdä jotakin asiaa. Onneksi lomia on paljon ja uuden oppiminen auttaa eteenpäin.

Oppilas uskoo olevansa kykenevä oppimaan.